Bokhandlargränd 3

1966-1967 uppfördes ett kallgarage med fasader av träpanel och tak klätt med papp. 1979-1980 byggdes det stora bank- och kontorshuset i tre våningar plus källare av Bröderna Öhmans byggnads AB. Ritningarna upprättades av arkitekt Bengt…

Bokhandlargränd 6

Kring 1900-talets början uppfördes en tryckeribyggnad på platsen för det nuvarande Apotekshuset av bokhandlare Eric Ericsson efter ritningar av arkitekt Frey Berglund från Hudiksvall. Exakt byggnadsår är ej klarlagt. 1948 reparerades…

Boställsgatan 9

Mer information kommer inom kort Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!

Gamla Kyrkogatan 6

På 1920-talet uppför Bilhandlare Olle Olsson detta hyreshus i två och en halv våning. 1951 tar Bröderna Sandbäck fram relationsritningar över hyreshuset. 1986-1987 görs en omfattande renovering av hyreshuset efter ett förslag utarbetat…

Gamla Kyrkogatan 8

1948 uppförde bilhandlare Olle Olsson en stor bilanläggning med bensinmack, verkstad, bilhall, butikslokaler och bostäder. 2000-2001 skedde en omfattande om- och tillbyggnad för att anpassa byggnaden till Statoils behov. Ombyggnadsförslaget…

Gärdegatan 3

1951-1952 byggdes det här hyreshuset i tre våningar med källare och vind och totalt nio lägenheter enligt ritningar av G. Örvell, Stockholm. Bygget sker i Henning Forsells regi. I källarvåningen inreds bland annat en verkstadslokal och…

Hantverkaregatan 4

1951-1952 byggdes det nuvarande hyreshuset i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial då i efterdyningarna av andra världskriget. Ritningarna togs fram av ingenjör H. Johansson, Ljusdal. 1955 byggdes delar av…

Hotellgatan 32

1949 tog arkitekt Zander Säfverstam fram ritningarna till det nuvarande hyreshuset på uppdrag av direktör Konrad Wikner, Ljusdal och huset stod klart 1950 med arton lägenheter i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial…

Hotellgatan 30

1949 tog arkitekt Zander Säfverstam fram ritningarna till det nuvarande hyreshuset på uppdrag av direktör Konrad Wikner, Ljusdal och huset stod klart 1950 med arton lägenheter i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial…

Lilla Järnvägsgatan 3

Det här huset ritades av E. HJ. Medelberg från Ljusdal och byggdes 1925. Fastigheten uppfördes av bagare Medelberg.1953 togs innerväggarna bort på bottenvåningen i huset och man skapade en stor samlingssal till Filadelfiaförsamlingen…