Inlägg av admin

Bokhandlargränd 3

1966-1967 uppfördes ett kallgarage med fasader av träpanel och tak klätt med papp. 1979-1980 byggdes det stora bank- och kontorshuset i tre våningar plus källare av Bröderna Öhmans byggnads AB. Ritningarna upprättades av arkitekt Bengt Lekhammar från Sundsvall. Huset byggdes för att inrymma Ljusdals Kommuns kansli och Fritidskontor. I samband med att förvaltningshuset byggdes gjordes […]

Bokhandlargränd 6

Kring 1900-talets början uppfördes en tryckeribyggnad på platsen för det nuvarande Apotekshuset av bokhandlare Eric Ericsson efter ritningar av arkitekt Frey Berglund från Hudiksvall. Exakt byggnadsår är ej klarlagt. 1948 reparerades och ändrades tryckeri och bokbinderilokalerna. Arbetet utfördes av Bröderna Sandbäck efter ritningar av arkitekt G. Sundvall från Ludvika. I början av 1970-talet revs tryckeribyggnaden […]

Boställsgatan 9

Mer information kommer inom kort Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!

Gamla Kyrkogatan 6

På 1920-talet uppför Bilhandlare Olle Olsson detta hyreshus i två och en halv våning. 1951 tar Bröderna Sandbäck fram relationsritningar över hyreshuset. 1986-1987 görs en omfattande renovering av hyreshuset efter ett förslag utarbetat av Lannås Konsult AB När Seglet köpte huset av Hast hyrdes en del av lokalen av rörfirman Edvin Cook. Verksamheter som funnits […]

Gamla Kyrkogatan 8

1948 uppförde bilhandlare Olle Olsson en stor bilanläggning med bensinmack, verkstad, bilhall, butikslokaler och bostäder. 2000-2001 skedde en omfattande om- och tillbyggnad för att anpassa byggnaden till Statoils behov. Ombyggnadsförslaget togs fram av Carl Anders Olsson CAO arkitekter och ingenjörer. Den tidigare bensinstationen med tillhörande skärmtak revs och det byggs ett stort skärmtak över de […]

Gärdegatan 3

1951-1952 byggdes det här hyreshuset i tre våningar med källare och vind och totalt nio lägenheter enligt ritningar av G. Örvell, Stockholm. Bygget sker i Henning Forsells regi. I källarvåningen inreds bland annat en verkstadslokal och två garage. På platsen för detta hus fanns tidigare troligen en lång garagebyggnad. 1986-1987 genomförs en omfattande renovering efter […]

Hantverkaregatan 4

1951-1952 byggdes det nuvarande hyreshuset i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial då i efterdyningarna av andra världskriget. Ritningarna togs fram av ingenjör H. Johansson, Ljusdal. 1955 byggdes delar av källarvåningen om för att den skulle kunna fungera som affärs- och utställningslokaler för en bilfirma. I början på 1980-talet […]

Hotellgatan 32

1949 tog arkitekt Zander Säfverstam fram ritningarna till det nuvarande hyreshuset på uppdrag av direktör Konrad Wikner, Ljusdal och huset stod klart 1950 med arton lägenheter i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial då i efterdyningarna av andra världskriget. 1983 gjordes en omfattande renovering och ombyggnad av hyreshuset på […]

Hotellgatan 30

1949 tog arkitekt Zander Säfverstam fram ritningarna till det nuvarande hyreshuset på uppdrag av direktör Konrad Wikner, Ljusdal och huset stod klart 1950 med arton lägenheter i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial då i efterdyningarna av andra världskriget. Ljusdals bibliotek var inrymt i fastighetens källarvåning under 1950-talet. Roos […]

Lilla Järnvägsgatan 3

Det här huset ritades av E. HJ. Medelberg från Ljusdal och byggdes 1925. Fastigheten uppfördes av bagare Medelberg.1953 togs innerväggarna bort på bottenvåningen i huset och man skapade en stor samlingssal till Filadelfiaförsamlingen som också var ägare till huset under den perioden. 1984 gjorde Alfred och Edvard Öhman AB en omfattande renovering av huset efter […]