Ringvägen 18

Tomten köptes av Henning Forsell Byggnadsfirma som då var ett byggnadsupplag (förråd) för företaget. Huset uppfördes 1961 av Edvard och Alfred Öhman efter ritningar av Lannås ingenjörsbyrå. Det har lägenheter i tre våningar samt en källare med bl. a. garage. 1966 byggs ett garage med plats för fem bilar på fastighetens södra del efter ritningar av Lannås ingenjörsbyrå. 1985 utförs energisparåtgärder i huset.

Verksamheter som funnits i huset:
Bostäder – med sån charm och karaktär att vi får bära ut våra hyresgäster med fötterna före…

Ägare: Seglet

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!