Norra Järnvägsgatan 51

På 1880-talet uppfördes den här byggnaden i två våningar med vind. Bottenvåningen inreddes som affärslokaler med bostäder ovanpå. Byggnaderna uppfördes i den för orten så typiska panelarkitekturen med faspontpanel avdelad av lister samt påkostade utsmyckningar. På gården byggdes även ett uthus.

1943-1944 förändrades gatufasadens nedre del då man tog upp större skyltfönster och butikslokalerna moderniseras. Mot gatan fanns då tre glasade indragna entréer. Förslaget togs fram av byggmästare Carl Persson från Ljusdal. 1946 byggdes källaren i huvudbyggnaden om och inreddes med pannrum, tvättstuga, utställningslokal och lager efter ett förslag av fastighetsägaren Johan Berg. Året därefter reveterades fasaden och fick en beige kulör med brunmålade fönster- och dörromfattningar. Knapps har haft många olika färgsättningar genom åren, 1983 omfärgades huvudbyggnadens exteriör efter ett förslag av Bertil Sammell Arkitektkontor AB. Panelerna målas gula, listverk ljusgula, bottenvåningens gatufasad brun med röda fönsteromfattningar. Taket fick en svart kulör. I början av 1990-1991 gjordes en omfattande renovering och både huvudbyggnad och uthus fick en ny färgsättning igen. 2007 målades fasaderna om i delvis ny kulör.

Men även invändigt har stora förändringar skett. 1959 byggdes källare, botten- och övervåning om i samband med att EPA skulle öppna ett varuhus i byggnaden. Ombyggnadsförslaget togs fram av Kent Alqvist från Göteborg och skedde i Sandbäcks regi. När EPA flyttade till det nybyggda Centrumhuset 1965 inreddes övervåningen till ungkarlslägenheter. Den stora renoveringen 1990-1991 utfördes av Öhmans bygg AB på uppdrag av fastighetsbolaget Seglet. Länsmuseet medverkade som antikvarisk kontrollant och ombyggnadsförslaget utarbetas av Lannås konsult från Ljusdal.

Seglet köpte fastigheten av Knapps runt 1989.

Verksamheter som funnits i huset:
Karl Rehnströms speceri- och delikatessaffär (1900-talets början)
Rehnströms fotografiska (1800-talet-1950)
EPA (1959-1964)
Knapps skor (1964-1990-talet)
Korthuset (1990-talet)
Johanna (1990-talet-2000-talet)
Mailnex (1990-talet)
Stark Studio(2000-talet)
Trosells möbler (2011-2013)
UNITIS butik (2013-
Bostäder

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!