Norra Järnvägsgatan 49

På 1880-talet uppfördes en huvudbyggnad med två och en halv våningsplan. I bottenvåningen inreddes affärslokaler och ovanpå dem bostäder. Byggnaden uppfördes i den för orten så typiska panelarkitekturen med faspontpanel avdelad av lister samt påkostade utsmyckningar med lövsågerier. I början av 1940-talet förändras gatufasadens nedre del då man tog upp större skyltfönster och butikslokalerna moderniserades. Vindsvåningen inreddes delvis och förslaget togs fram av Bröderna Sandbäck AB. På 1950-talet gjordes en tillbyggnad av en långsträckt huskropp öster om huvudbyggnaden på uppdrag av Arkitektbolaget Konrad Wikner. Den byggdes för IvarPes modehus som var det största modehuset för kvinnor i Ljusdal. IvarPe hade fler butiker runt om i landet. Ritningarna upprättades av ingenjör H. Johansson, Ljusdal. Taket på tillbyggnaden har byggts om ett antal gånger. 1960 vidtogs åtgärder för att taket ska kunna användas som terrass. Ritningarna togs fram av Per A. Olsson. 1964 och 1985 byggs taket om igen, båda gångerna enligt ritningar av arkitekt Lennart Färlin, Lannås Konsult AB, Ljusdal. Första gången försågs byggnadskroppen med ett inåtlutande tak, andra gången med ett valmat sadeltak.

1990-1991 utförde Öhmans bygg AB en omfattande renovering av hela huvudbyggnaden på uppdrag av fastighetsbolaget Seglet. Länsmuseet medverkade som antikvarisk kontrollant och ombyggnadsförslaget utarbetas av Lannås konsult från Ljusdal. 1998 byggs affärslokalen i tillbyggnaden om. Den stora trappan som varit igensatt togs upp och även igensatta fönster i byggnadens fasader.

Verksamheter som funnits i huset:
A W Schröders charkuteri (1900-talets början)
Kombinerad Kläd- och skoaffär (1900-talets början)
Tobaksaffär (1900-talets början)
Barnkläder (1950-talet), Albins tobak papper (1950-talet-)
Radio och TV-affär (1950-talet)
Harrys sport (1960-talet-1990-talet)
Stuvboden (1970-2000-talet)
Rehns textil (2000-talet-)
Ivar Pe (1960-talet)
Olivia (1980-talet)
Peters Video (1980-talet)
Sportia (1980-talet-1995)
Unitis (2000-)
Bostäder

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!