Norra Järnvägsgatan 35

Grunden till detta hus grävdes enligt uppgifter för hand. Det uppfördes 1936 enligt ritningar av arkitekt G. Sundvall, Falun på uppdrag av B. E. Wretman. Byggnaden, ett kombinerat affärs- och bostadshus, uppfördes i funkisstil med slätputsade fasader och med fönstren placerade i raka fönsterband. Det fanns ritningar redan 1920 på ett bank- och bostadshus för Sundsvalls enskilda bank upprättade av V. Bodin, men detta hus uppförs aldrig trots att byggnadsnämnden godkände ritningarna. En ritning till en magasinsbyggnad av stolpar och bräder upprättades av August Jonsson 1937 men denna byggnad flyttades senare till Korskrogen.

1949 byggdes frisersalongerna i huset om, det fanns både en herr- och en damfrisering. Ombyggnaden innebar att de bytte plats med varandra. Samtidigt skedde en ombyggnad av Hattmodist Wretmans lokaler till en banklokal. Ombyggnationen utfördes av Bröderna Sandbäck AB. 1964-65 byggdes banklokalerna till i en byggnad i ett plan norr om den befintliga byggnaden. Ritningarna upprättades av Bengt Lekhammar från Sundsvall. Bara några år senare får fasaderna ny kulör. 1980 genomgår byggnaden en större ombyggnad och tio år senare 1991-1992 byggs banken på med två våningsplan efter ritningar av, CAO arkitekter och ingenjörer, Ljusdal.

Idag finns det inga bostäder i huset.

Verksamheter som funnits i huset:
Hattmodist Wretman (1937-1948),
Tandläkarmottagning (vån 2),
Svedins frisersalong
Hillboms färghandel (1950-1980-talet),
Godisbutiken (1980-talet)
Nordeens guld (1988-)
Yvonnes herr- och damfrisering (1970-talet-2012)
Sundsvallsbanken (1948-1990-talet)
Nordea (1990-talet-)
Anita Salongen (2009-2012)
Lilla hårateljèn (2012-)
Salong Tatiana (2013-)
Bostäder

Ägare: BC Wretman, Sundsvallsbanken, Seglet

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!