Hotellgatan 32

1949 tog arkitekt Zander Säfverstam fram ritningarna till det nuvarande hyreshuset på uppdrag av direktör Konrad Wikner, Ljusdal och huset stod klart 1950 med arton lägenheter i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial då i efterdyningarna av andra världskriget. 1983 gjordes en omfattande renovering och ombyggnad av hyreshuset på uppdrag av Alfred och Edvard Öhman AB enligt ett förslag från CA Olsson Byggare AB. Fasaderna tilläggsisolerades och fick ny färgsättning. Man byggde ett fristående sophus, anlade gångar, en lekplats och planterar träd och buskar.

Verksamheter som funnits i huset:
Ljusdals autodelar (fram till 2000-talet)
Sportringens Cykelaffär
Kasaw butik (2014-)
Bostäder,

Ägare: Konrad Wikner, Urban Wikner, Seglet

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!