Hotellgatan 30

1949 tog arkitekt Zander Säfverstam fram ritningarna till det nuvarande hyreshuset på uppdrag av direktör Konrad Wikner, Ljusdal och huset stod klart 1950 med arton lägenheter i tre våningar samt källare. Det var svårt att få tag i byggmaterial då i efterdyningarna av andra världskriget. Ljusdals bibliotek var inrymt i fastighetens källarvåning under 1950-talet. Roos Bilverkstad hade eventuellt verkstadslokaler i en byggnad som låg på denna fastighet direkt väster om hyreshuset. Detta hus revs troligen under 1950- eller 1960-talet. 1984 görs en omfattande renovering och ombyggnad av hyreshuset på uppdrag av Alfred och Edvard Öhman AB enligt ett förslag från CA Olsson Byggare AB. Fasaderna tilläggsisoleras och får ny färgsättning. Nya förrådsbodar byggs och man anlägger gångar och lekplats utomhus samt planterar träd och buskar.

Verksamheter som funnits i huset:
Konrad Wikners kontor
UNITIS verkstad (2015-)
Bostäder

Ägare: Konrad Wikner, Urban Wikner, Seglet

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!