Gamla Kyrkogatan 6

På 1920-talet uppför Bilhandlare Olle Olsson detta hyreshus i två och en halv våning.
1951 tar Bröderna Sandbäck fram relationsritningar över hyreshuset. 1986-1987 görs en omfattande renovering av hyreshuset efter ett förslag utarbetat av Lannås Konsult AB
När Seglet köpte huset av Hast hyrdes en del av lokalen av rörfirman Edvin Cook.

Verksamheter som funnits i huset:
Swedbergs radio TV (-1980-talet)
Försäljning av förpackningar (1990-talet)
Linjer Sonja Öhman, textil (1990-2005)
Standardbox (1984-)
Lås och larm (2005-2011)
Gamla Stans Vintage (2014-)
Bostäder

Ägare: Olle Olsson, Hast, Seglet

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!