Bokhandlargränd 3

1966-1967 uppfördes ett kallgarage med fasader av träpanel och tak klätt med papp. 1979-1980 byggdes det stora bank- och kontorshuset i tre våningar plus källare av Bröderna Öhmans byggnads AB. Ritningarna upprättades av arkitekt Bengt Lekhammar från Sundsvall.
Huset byggdes för att inrymma Ljusdals Kommuns kansli och Fritidskontor. I samband med att förvaltningshuset byggdes gjordes lokalerna om för att kunna inrymma dåvarande Skatteförvaltningen.

Huset har en stomme av betong och mörkröd tegel- och klinkerfasad med långa fönsterband och plåttak. 2003 gjordes en ombyggnad för ett bankomatrum i byggnadens nordöstra hörn. Ritningarna togs fram av CAO arkitekter och ingenjörer. 2004 kläddes loftgången in mellan skatteförvaltningens hus och den påbyggda delen ovanpå Nordeas lokaler.

Verksamheter som funnits i huset:
Ljusdals kommun; kansli och fritidskontor (1980-1986),
Gävleborgs sparbank (1980-1986)
Nya Sparbanken (1986-1998)
Föreningssparbanken (1998-2007)
Swedbank (2007-)
Lokala skattemyndigheten, Skatteförvaltningen, Skatteverket (1980-talet -)
HiMedia (2008-)
Work for you (2014-)

Ägare: Seglet köpte fastigheten av dåvarande Sundsvallsbanken.

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!